Kết quả và biên bản ván đấu vòng 6: Giải vô địch cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2018

author
1 minute, 5 seconds Read

Kết quả vòng 6 giải vô địch cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2018

 

Hắc Long Giang (9 đ) 1 – 1 Giang Tô (8 đ) (HSP: 4-4)
Hà Bắc (7 đ) 2 – 0 Tứ Xuyên (9 đ) (HSP: 5-3)
Hàng Châu (7 đ) 2 – 0 Sơn Đông (7 đ) (HSP: 6-2)
Hạ Môn (6 đ) 2 – 0 Giang Tây (6 đ) (HSP: 5-3)
Nội Mông Cổ (6 đ) 0 – 2 Thượng Hải (6 đ) (HSP: 3-5)
Chiết Giang (6 đ) 1 – 1 Quảng Đông (6 đ) (HSP: 4-4)
Bắc Kinh (6 đ) 2 – 0 Cam Túc (5 đ) (HSP: 8-0)
Quý Châu (5 đ) 0 – 2 Thạch Du (5 đ) (HSP: 1-7)
Môi Khoáng (4 đ) 2 – 0 Đại Liên (4 đ) (HSP: 7-1)
Thiểm Tây (4 đ) 0 – 2 Hà Nam (4 đ) (HSP: 3-5)
Hồ Bắc (4 đ)  2 – 0 Thiên Tân (4 đ) (HSP: 7-1)
Liêu Ninh (3 đ) 2 – 0 Thanh Hải (3 đ) (HSP: 5-3)
Ninh Hạ (2 đ)  1 – 1 Thanh Đảo (3 đ) (HSP: 4-4)
Bye 0 – 2 Tân Cương (2 đ)

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 5 tại giải:

Vương Thiên Nhất 2 – 0 Lý Hàn Lâm

 

 

Hồng Trí 1 – 1 Tôn Dũng Chinh

 

Triệu Hâm Hâm 1 – 1 Trương Học Triều

 

Tưởng Xuyên 2 – 0 Lương Quân

 

Nguồn: KyBaiTV

Bài viết liên quan