Kết quả và biên bản ván đấu vòng 7: Giải vô địch cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2018

author
1 minute, 1 second Read

 

KYBAI.TV

Kết quả vòng 7 giải vô địch cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2018

Hàng Châu (9 đ) 0 – 2 Hắc Long Giang (10 đ) (HSP: 3-5)
Giang Tô (9 đ) 1 – 1 Hà Bắc (9 đ) (HSP: 4-4)
Tứ Xuyên (9 đ) 1 – 1 Hạ Môn (8 đ) (HSP: 4-4)
Quảng Đông (7 đ) 1 – 1 Thượng Hải (8 đ) (HSP: 4-4)
Sơn Đông (7 đ) 1 – 1 Bắc Kinh (7 đ) (HSP: 4-4)
Thạch Du (7 đ) 1 – 1 Chiết Giang (7 đ) (HSP: 4-4)
Hà Nam (6 đ) 1 – 1 Hồ Bắc (6 đ) (HSP: 4-4)
Giang Tây (6 đ) 2 – 0 Nội Mông Cổ (6 đ) (HSP: 5-3)
Cam Túc (5 đ) 0 – 2 Môi Khoáng (6 đ) (HSP: 3-5)
Liêu Ninh (5 đ) 0 – 2 Quý Châu (5 đ) (HSP: 3-5)
Thanh Đảo (4 đ) 0 – 2 Thiểm Tây (4 đ) (HSP: 2-6)
Thanh Hải (3 đ)  1 – 1 Ninh Hạ (3 đ) (HSP: 4-4)
Thiên Tân ( 4 đ) 2 – 0 Bye

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 7 tại giải:

Trịnh Duy Đồng 1 – 1 Trịnh Nhất Hoằng

 

 

Liên Trạch Đặc 1 – 1 Triệu Hâm Hâm
Lê Đức Chí 2 – 0 Hồng Trí
Lý Hàn Lâm 1 – 1 Tưởng Xuyên 

 


Nguồn: KyBaiTV

Bài viết liên quan