Kết quả và biên bản vòng 3, 4 : Giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

author
6 minutes, 26 seconds Read

 

KYBAI.TV

 

Trận 1: Giang Tô 6 – 2 Thượng Hải

 

Từ Siêu 1 – 1 Tôn Dũng Chinh

Vạn Xuân Lâm 1 – 1 Vương Hạo

Trình Minh 2 – 0 Tạ Tĩnh

Triệu Vĩ 0 – 2 Tôn Dật Dương

 

Trận 2: Chiết Giang 3 – 5 Hồ Bắc

 

Triệu Hâm Hâm 1 – 1 Miêu Lợi Minh

Triệu Tử Vũ 2 – 0 Tôn Hân Hạo

Hoàng Trúc Phong 1 – 1 Lý Tuyết Tùng

Trương Bân 1 – 1 Từ Sùng Phong

 

Trận 3: Sơn Đông 4 – 4 Tứ Xuyên 

 

Trần Phú Kiệt 1 – 1 Mạnh Thần

Uông Dương 1 – 1 Tạ Khuy

Lý Hàn Lâm 1 – 1 Lý Thiếu Canh

Triệu Phàn Vĩ 1 – 1 Lưu Tử Kiện

 

Trận 4: Giang Tây 4 – 4 Thâm Quyến 

 

Lê Đức Chí 0 – 2 Hoàng Hải Lâm

Hoàng Quang Dĩnh 0 – 2 Lưu Tông Trạch

Lý Hồng Gia 2 – 0 Lý Vũ

Trình Vũ Đông 2 – 0 Tài Dật

 

Trận 5: Hà Nam 4 – 4 Nội Mông Cổ

 

Hà Văn Triết 1 – 1 Úy Cường

Hồng Trí 1 – 1 Võ Tuấn Cường

Lưu Minh 1 – 1 Triệu Quốc Vinh

Hác Kế Siêu 1 – 1 Tào Nham Lỗi

 

Trận 6: Kinh Ký 4 – 4 Quảng Đông

 

Tưởng Xuyên 2 – 0 Hứa Quốc Nghĩa

Hứa Ngân Xuyên 2 – 0 Kim Ba

Lục Vĩ Thao 1 – 1 Trịnh Duy Đồng

Trương Học Triều 1 – 1 Triện Điện Vũ

 

Trận 7: Hạ Môn 2 – 6 Hàng Châu

 

Trần Hoằng Thịnh 2 – 0 Quách Phụng Đạt

Triệu Kim Thành 2 – 0 Nhiếp Thiết Văn

Trịnh Nhất Hoằng 0 – 2 Vương Thiên Nhất

Thân Bằng 2 – 0 Chung Thiếu Hồng

 

Ghi chú:

 

– Đội xếp tên trước đi tiên ở bàn 1,3

– Đội xếp tên sau đi tiên ở bàn 2,4

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 3 tại giải:

 

Trịnh Nhất Hoằng 0 – 2 Vương Thiên Nhất

 

 

Thân Bằng 2 – 0 Chung Thiếu Hồng 

 

 

Triệu Kim Thành 2 – 0 Nhiếp Thiết Văn

 

 

Trần Hoằng Thịnh 2 – 0 Quách Phụng Đạt

 

 

Trình Minh 2 – 0 Tạ Tĩnh

 

 

Từ Siêu 1 – 1 Tôn Dũng Chinh

 

 

Triệu Hâm Hâm 1 – 1 Miêu Lợi Minh 

 

 

Triệu Tử Vũ 2 – 0 Tôn Hân Hạo 

 

 

Trần Phú Kiệt 1 – 1 Mạnh Thần 

 

 

Uông Dương 1 – 1 Tạ Khuy

 

 

Triệu Phàn Vĩ 1 – 1 Lưu Tử Kiện

 

 

Lê Đức Chí 0 – 2 Hoàng Hải Lâm 

 

 

Hoàng Quang Dĩnh 0 – 2 Lưu Tông Trạch

 

 

Lý Hồng Gia 2 – 0 Lý Vũ 

 

 

Trình Vũ Đông 2 – 0 Tài Dật 

 

 

Hồng Trí 1 – 1 Võ Tuấn Cường 

 

 

Lưu Minh 1 – 1 Triệu Quốc Vinh 

 

 

Tưởng Xuyên 2 – 0 Hứa Quốc Nghĩa

 

 

Hứa Ngân Xuyên 2 – 0 Kim Ba

 

 

Lục Vĩ Thao 1 – 1 Trịnh Duy Đồng 

 

 

Trương Học Triều 1 – 1 Triệu Điện Vũ

 

 

 

KYBAI.TV

 

Kết quả vòng 4 giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

 

Trận 1: Thượng Hải 6 – 2 Giang Tô

 

Tôn Dũng Chinh 1 – 1 Vương Hạo

Vương Bân 1 – 1 Vạn Xuân Lâm

Triệu Vĩ 2 – 0 Trình Minh

Tôn Dật Dương 0 – 2 Tạ Tĩnh

 

Trận 2: Hồ Bắc 3 – 5 Chiết Giang 

 

Triệu Tử Vũ 1 – 1 Vương Gia Thụy

Từ Sùng Phong 1 – 1 Trương Bân

Lý Tuyết Tùng 1 – 1 Hoàng Trúc Phong

Triệu Hâm Hâm 2 – 0 Miêu Lợi Minh

 

Trận 3: Tứ Xuyên 6 – 2 Sơn Đông

 

Uông Dương 1 – 1 Trần Phú Kiệt

Tạ Khuy 1 – 1 Lý Thiếu Canh

Mạnh Thần 2 – 0 Lý Hàn Lâm

Lưu Tử Kiệ 0 – 2 Triệu Phàn Vĩ

 

Trận 4: Thâm Quyến 4 – 4 Giang Tây

 

Hoàng Hải Lâm 2 – 0 Lý Hồng Gia

Tài Dật 2 – 0 Lý Vũ

Trình Vũ Đông 1 – 1 Lưu Tông Trạch

Lê Đức Chí 1 – 1 Hoàng Quang Dĩnh

 

Trận 5: Nội Mông Cổ 4 – 4 Hà Nam 

 

Hồng Trí 0 – 2 Tào Nham Lỗi

Hà Văn Triết 1 – 1 Úy Cường

Hác Kế Siêu 2 – 0 Võ Tuấn Cường

Lưu Minh 1 – 1 Triệu Quốc Vinh

 

Trận 6: Quảng Đông 5 – 3 Kinh Ký

 

Trịnh Duy Đồng 1 – 1 Lục Vĩ Thao

Kim Ba 1 – 1 Hứa Ngân Xuyên

Hứa Quốc Nghĩa 2 – 0 Triệu Điện Vũ

Tưởng Xuyên 1 – 1 Trương Học Triều

 

Trận 7: Hạ Môn 5 – 3 Hàng Châu

 

Vương Thiên Nhất 1 – 1 Chung Thiếu Hồng

Nhiếp Thiết Văn 1 – 1 Thân Bằng

Quách Phụng Đạt 1 – 1 Trần Hoằng Thịnh

Trương Thân Hoành 2 – 0 Triệu Kim Thành

 

Ghi chú:

 

– Đội xếp tên trước đi tiên ở bàn 1,3

– Đội xếp tên sau đi tiên ở bàn 2,4

 

BXH sau vòng 4 của giải:

 

1.Tứ Xuyên: 6 điểm

2.Thượng Hải: 6 điểm

3.Hà Nam: 5 điểm

4.Hạ Môn: 5 điểm

5.Hàng Châu: 4 điểm

6.Giang Tây: 4 điểm

7.Quảng Đông: 4 điểm

8.Thâm Quyến: 4 điểm

9.Nội Mông Cổ: 4 điểm

10.Kinh Ký: 3 điểm

11.Giang Tô: 3 điểm

12.Chiết Giang: 3 điểm

13.Sơn Đông: 3 điểm

14.Hồ Bắc: 2 điểm

 

Ghi chú: Đội thắng 2 điểm,hòa 1 điểm,thua 0 điểm.

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 4 tại giải:

 

Hồng Trí 0 – 2 Tào Nham Lỗi 

 

 

Triệu Vĩ 2 – 0 Trình Minh 

 

 

Hoàng Hải Lâm 2 – 0 Lý Hồng Gia

 

Tài Dật 2 – 0 Lý Vũ

 

 

Trình Vũ Đông 1 – 1 Lưu Tông Trạch

 

 

Lê Đức Chí 1 – 1 Hoàng Quang Dĩnh 

 

 

Tôn Dũng Chinh 1 – 1 Vương Hạo 

 

 

Vương Bân 1 – 1 Vạn Xuân Lâm 

 

Nguồn: KyBai.TV

Bài viết liên quan