Lịch sử của giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi

author
8 minutes, 39 seconds Read

Giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi  là 1 giải đấu lớn,quy tụ gần như đầy đủ tất cả những nhà quán quân cờ tướng đương đại của Trung Quốc.Ngũ Dương Bôi thường được diễn ra vào thời điểm đầu năm và rất được giới hâm mộ cờ Trung Quốc chờ đợi và dõi theo.Nếu tính ra,Ngũ Dương Bôi 2009 chưa phải là giải đấu lớn đầu tiên của kỳ đàn Trung Quốc trong năm này,trước đó từ ngày 16/2 cho đến hết ngày 20/2 sẽ là giải vô địch cờ tướng các tỉnh phía tây Trung Quốc lần thứ 2 tranh cúp Tây Liên Bôi 2009.Tuy nhiên với tầm vóc ý nghĩa lịch sử lâu đời của mình trên kỳ đàn Trung Quốc thì Ngũ Dương Bôi luôn được đánh giá rất cao và là giải đấu đáng xem nhất trong thời gian tới đây.Để mọi người trong Forum dễ theo dõi và nắm bắt hơn về giải,tôi xin được giới thiệu sơ qua về lịch sử của giải đấu này thông qua danh sách những kỳ thủ từng tham gia và Bảng vàng Tam khôi của Ngũ Dương Bôi từ khi nó được bắt đầu vào tháng 1 năm 1981 cho đến nay.

A)Có những ai đã từng tham gia ?:

-Tư cách tham dự:Từng là quán quân cờ tướng toàn Trung Quốc hoặc là khách mời danh dự của BTC.

1)Dương Quan Lân:
-Đơn vị:Quảng Đông
-Vô địch Trung Quốc:1956,1957,1959,1962
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:4 lần
-Thành tích cao nhất:Hạng 3 các giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 1,2,3,4

2)Hồ Vinh Hoa:
-Đơn vị:Thượng Hải
-Vô địch Trung Quốc:1960,1962,1964,1965,1966,1974,1975,1977,1978,1979,1983,1985,1997,2000
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:24 lần
-Thành tích cao nhất:Vô địch các giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 2,5,6,7,8,17

2)Liễu Đại Hoa:

-Đơn vị:Hồ Bắc
-Vô địch Trung Quốc:1980,1981
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:28 lần
-Thành tích cao nhất:Vô địch các giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 1,3
Posted by: Internazionale Feb 15 2009, 03:25 AM

4)Lý Lai Quần:

-Đơn vị:Hà Bắc
-Vô địch Trung Quốc:1982,1984,1987,1991
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:14 lần
-Thành tích cao nhất:Vô địch các giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 4

5)Lữ Khâm:

-Đơn vị:Quảng Đông
-Vô địch Trung Quốc:1986,1988,1999,2003,2004
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:24 lần
-Thành tích cao nhất:Vô địch các giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 9,10,11,12,13,16,20,21,22,24

6)Từ Thiên Hồng:

-Đơn vị:Giang Tô
-Vô địch Trung Quốc:1989
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:19 lần
-Thành tích cao nhất:Hạng 2 giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 16

7)Triệu Quốc Vinh:

-Đơn vị:Hắc Long Giang
-Vô địch Trung Quốc:1990,1992,1995,2008
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:14 lần
-Thành tích cao nhất:Vô địch giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 19
Posted by: Internazionale Feb 15 2009, 03:37 AM

8)Hứa Ngân Xuyên:

-Đơn vị:Quảng Đông
-Vô địch Trung Quốc:1993,1996,1998,2001,2006
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:14 lần
-Thành tích cao nhất:Vô địch các giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 14,15,18,23,25,27,28

9)Đào Hán Minh:
-Đơn vị:Hắc Long Giang
-Vô địch Trung Quốc:1994
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:14 lần
-Thành tích cao nhất:Hạng 2 các giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 21,28

10)Vu Ấu Hoa:
-Đơn vị:Chiết Giang
-Vô địch Trung Quốc:2002
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:7 lần
-Thành tích cao nhất:Hạng 2 giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 23

11)Hồng Trí:
-Đơn vị:Hồ Bắc
-Vô địch Trung Quốc:2005
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:4 lần
-Thành tích cao nhất:Vô địch giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 26

12)Triệu Hâm Hâm:
-Đơn vị:Chiết Giang
-Vô địch Trung Quốc:2007
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:1 lần
-Thành tích cao nhất:Hạng 3 giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 28

13)Lưu Điện Trung:
-Đơn vị:Hà Bắc
-Tư cách tham dự:Khách mời
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:2 lần
-Thành tích cao nhất:Hạng 2 giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 25

14)Tôn Dũng Chinh:

-Đơn vị:Thượng Hải
-Tư cách tham dự:Khách mời
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:1 lần

15)Vương Bân:

-Đơn vị:Giang Tô
-Tư cách tham dự:Khách mời
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:2 lần
-Thành tích cao nhất:Hạng 3 giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 23

16)Uông Dương:

-Đơn vị:Hồ Bắc
-Tư cách tham dự:Khách mời
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:2 lần
-Thành tích cao nhất:Hạng 4 giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 26

17)Vạn Xuân Lâm:

-Đơn vị:Thượng Hải
-Tư cách tham dự:Khách mời
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:1 lần

18)Tưởng Xuyên:

-Đơn vị:Bắc Kinh
-Tư cách tham dự:Khách mời
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:2 lần

19)Triệu Nhữ Quyền:

-Đơn vị:Hồng Kông
-Tư cách tham dự:Khách mời
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:2 lần

20)Lý Cẩm Hoan:
-Đơn vị:Ma Cao
-Tư cách tham dự:Khách mời
-Tham gia Ngũ Dương Bôi:2 lần
Bảng vàng Tam Khôi của giải đấu Ngũ Dương Bôi:
-Lần thứ 1(tháng 1 năm 1981): 1.Liễu Đại Hoa 2.Hồ Vinh Hoa 3.Dương Quan Lân

-Lần thứ 2(tháng 12 năm 1981): 1.Hồ Vinh Hoa 2.Liễu Đại Hoa 3.Dương Quan Lân

-Lần thứ 3(tháng 1 năm 1983): 1.Liễu Đại Hoa 2.Hồ Vinh Hoa 3.Dương Quan Lân

-Lần thứ 4(tháng 1 năm 1984): 1.Lý Lai Quần 2.Hồ Vinh Hoa 3.Dương Quan Lân

-Lần thứ 5(tháng 1 năm 1985): 1.Hồ Vinh Hoa 2.Lữ Khâm 3.Lý Lai Quần

-Lần thứ 6(tháng 12 năm 1986): 1.Hồ Vinh Hoa 2.Lý Lai Quần 3.Lữ Khâm

-Lần thứ 7(tháng 12 năm 1986): 1.Hồ Vinh Hoa 2.Lữ Khâm 3.Lý Lai Quần

-Lần thứ 8(tháng 1 năm 1988): 1.Hồ Vinh Hoa 2.Lữ Khâm 3.Lý Lai Quần

-Lần thứ 9(tháng 1 năm 1989): 1.Lữ Khâm 2.Hồ Vinh Hoa 3.Lý Lai Quân

-Lần thứ 10(tháng 1 năm 1990): 1.Lữ Khâm 2.Lý Lai Quần 3.Liễu Đại Hoa

-Lần thứ 11(tháng 1 năm 1991): 1.Lữ Khâm 2.Hồ Vinh Hoa 3.Liễu Đại Hoa

-Lần thứ 12(tháng 1 năm 1992): 1.Lữ Khâm 2.Liễu Đại Hoa 3.Từ Thiên Hồng

-Lần thứ 13(tháng 12 năm 1992): 1.Lữ Khâm 2.Hồ Vinh Hoa 3.Từ Thiên Hồng

-Lần thứ 14(tháng 12 năm 1993): 1.Hứa Ngân Xuyên 2.Lữ Khâm 3.Từ Thiên Hồng

-Lần thứ 15(tháng 1 năm 1995): 1.Hứa Ngân Xuyên 2.Lữ Khâm 3.Từ Thiên Hồng

-Lần thứ 16(tháng 12 năm 1995): 1.Lữ Khâm 2.Hồ Vinh Hoa-Từ Thiên Hồng 3.Đào Hán Minh

-Lần thứ 17(tháng 12 năm 1996): 1.Hồ Vinh Hoa 2.Liễu Đại Hoa 3.Lữ Khâm

-Lần thứ 18(tháng 1 năm 1998): 1.Hứa Ngân Xuyên 2.Lữ Khâm 3.Liễu Đại Hoa

-Lần thứ 19(tháng 1 năm 1999): 1.Triệu Quốc Vinh 2.Hồ Vinh Hoa 3.Đào Hán Minh

-Lần thứ 20(tháng 12 năm 1999): 1.Lữ Khâm 2.Hồ Vinh Hoa 3.Triệu Quốc Vinh-Hứa Ngân Xuyên

-Lần thứ 21(tháng 1 năm 2001): 1.Lữ Khâm 2.Đào Hán Minh 3.Liễu Đại Hoa

-Lần thứ 22(tháng 12 năm 2001): 1.Lữ Khâm 2.Hồ Vinh Hoa 3.Hứa Ngân Xuyên

-Lần thứ 23(tháng 12 năm 2002): 1.Hứa Ngân Xuyên 2.Vu Ấu Hoa 3.Vương Bân

-Lần thứ 24(tháng 12 năm 2003): 1.Lữ Khâm 2.Hứa Ngân Xuyên 3.Hồ Vinh Hoa

-Lần thứ 25(tháng 1 năm 2005): 1.Hứa Ngân Xuyên 2.Lưu Điện Trung 3.Hồng Trí

-Lần thứ 26(tháng 12 năm 2005): 1.Hồng Trí 2.Hứa Ngân Xuyên 3.Triệu Quốc Vinh

-Lần thứ 27(tháng 12 năm 2006): 1.Hứa Ngân Xuyên 2.Triệu Quốc Vinh 3.Hồng Trí

-Lần thứ 28(tháng 12 năm 2007): 1.Hứa Ngân Xuyên 2.Đào Hán Minh 3.Triệu Hâm Hâm

Bài viết liên quan