Bốc thăm giải vô địch thế giới

[Livestream cờ tướng] Vòng 1 Giải vô địch cờ tướng thế giới 2023

author
2 minutes, 49 seconds Read

Vòng 1 Giải vô địch cờ tướng thế giới 2023

Kết quả vòng 1 giải vô địch thế giới 2023:

1- Nguyễn Minh Nhật Quang (VIE) 2-0 Khả Nhi Hoành Huy (Nhật Bản)
2- Quách Bảo Vinh (Thái Lan) 0-2 Vũ Miện (USA)
3- Mạnh Thần (China) 2-0 Cát Chấn Y (Đài Bắc)
4- Ma Sinh Đạt Bưu (Nhật Bản) 0-2 Hoàng Học Khiêm (Hồng Kong)
5- Áo Lợi Duy Nhĩ (USA) 0-2 Diệp Nãi Truyện (Đông Mã)
6- Điền Bối (Anh) 0-2 Trịnh Ngạn Long (Hồng Kong)
7- Lại Lý Huynh (VIE) 2-0 Trịnh Đức Minh (Canada)
8- Cố Ức Khánh (Canada) 0-2 Mai Tuấn Hải (USA)
9- Ngô Tông Hàn (Singapore) 2-0 Trần Vạn Uy (Phi)
10- Trang Hoằng Minh (Phi) 1-1 Lê Đức Chí (Malaysia)
11- Thẩm Nghị Hào (Malaysia 1-1 Tạ Nghị Luận (Đài Bắc)
12- Hứa Lỗ Bân (Đông Mã) 0-2 Lê Anh Hào (USA)
13- Lưu Ức Hào (Singapore) 2-0 Sở ti Hòa Tình (Nhật Bản)
14- Miễn đấu vs Tàng Căn Mẫn Ngạn (Nhật Bản)

Bảng nữ

1- Bành Như An (Đài Bắc) 0-2 Đường Tư Nam (China)
2- Dư Hân Như (Malaysia) 0-2 Lưu Hoan (China)
3- Nguyễn Hoàng Yến (VIE) 2-0 Cung Cần (Mỹ)
4- Hồng Thiên Huệ (Đông Mã) 2-0 Lâm Gia Hân (Hồng Kong)
5- Trần Minh Phương (Singapore) 2-0 Tố Lệ Đạt (Thái Lan)
6- Trần Tuệ Doanh (Malaysia) 0-2 Lê Thị Kim Loan (VIE)
7- Ngô Lan Hương (Singapore) 2-0 Lâm Hữu Huyên (Đài Bắc)

Cập nhật bốc thăm và kết quả vòng 2:

1- Tàng Căn Mẫn Ngạn (2đ Nhật) vs Lưu Ức Hào (2đ Sin)
2- Lê Anh Hào (2đ USA) vs Ngô Tông Hàn (2đ SIN)
3- Mai Tuấn Hải (2đ USA) vs Lại Lý Huynh (2đ Việt)
4- Trịnh Ngạn Long (2đ HongKong) 0-2 Mạnh Thần (2đ China)
5- Diệp Nãi Truyện (2đ Malay) 0-2 Nguyễn Minh Nhật Quang (2đ Việt)
6- Hoàng Học Khiêm (3đ HongKong) vs Vũ Miện (2đ USA)
7- Tạ Nghị Luận (Đài Bắc) vs Trang Hoằng Minh (1đ PHI)
8- Lê Đức Chí (1đ Malay) vs Thẩm Nghị Hào (1đ Malay)

Bảng nữ:

1- Lê Thị Kim Loan (2đ Việt) vs Ngô Lan Hương (2đ SIN)
2- Lưu Hoan (2đ China) vs Trần Minh Phương (2đ SIN)
3- Đường Tư Nam (2đ China) vs Hồng Thiên Huệ (2đ Malay)
4- Lâm Hữu Huyên (0đ Đài Bắc) vs Nguyễn Hoàng Yến (2đ Việt)
5- Tố Lệ Đạt (0đ Thái) vs Bành Như An (2đ Đài Bắc)
6- Lâm Gia Hân (0đ HongKong) vs Dư Hân Như (0đ Malay)
7- Cung Cần (0đ Mỹ) vs Bành Như An (0đ Đài Bắc)

Bài viết liên quan