Một ván cờ tướng tiên thủ phi tượng hay của Hứa Ngân Xuyên

author
2 minutes, 54 seconds Read

Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên tiên thắng Thành Đô Lý Thiếu Canh
Sự kiện: Vòng 22 Giáp cấp liên tái 2017
Thời gian: 29/10/2016
Bố cục Phi tượng cục đối tả Quá cung pháo
Bình chú: Đại sư Triệu Tử Vũ.
Nguồn: Tạp chí kỳ nghệ 01/2017
Lược dịch: Nguyễn Thanh Hiệp1.T3.5…
Tiên thủ phi tượng cục là bố cục Hứa tiên sinh rất tin tưởng sử dụng.
… P8-4 2.C7.1 M8.7
3.P2-4 X9-8 4.M2.3 M2.3
5.M8.7 X8.4 6.X1-2 X8-6
7.S4.5 C3.1 8.X2.4 C3.1
9.X2-7 M3.4 10.C3.1 C7.1
Song phương lấy phi tượng đối quá cung pháo bày trận, lúc này đen tiến tốt là cách đi có tính tiến thủ, một cách khác là T3.5, P8-9, P2-3, X9-8, C7.1, C9.1, X1.1, M7.6, P4.3, X7-6, P3-4, X6-5, C7.1, X5-3 thế cục bình ổn.
11.P8-9…(hình)
 Trắng bình pháo ổn định, cũng có thể đổi đi P8.2, C7.1, M3.4, X6-9, M4.6, X9-4, P8-9, X1-2, P9-3, T7.5, X9-8 trắng chủ động.
… T3.5 12.C3.1 X6-7
13.M3.4 M4.6 14.X7-4 P2.4
Đen tiến pháo khiêu chiến, như đổi thành X7-2 thì cục diện hòa hoãn.
15.C1.1 P2-3 16.X9-8 X7-3
17.C9.1 S4.5 18.P4-3…
Bình pháo tạo uy hiếp, còn cách đi khác là M7.9, X1-4, M9.7, P4-3, P9.4, Pt-4, M7/6 bên trắng hơi ưu.
… M7.8
19.X4-2 X3-6 20.X8.4 P4.6
21.M7/9 P3/4 22.P3-2 M8/7
23.X2-6 X1-4 24.X6.5 S5/4
25.P9.4 P3-1 26.X8-6 P4-2
27.M9.8 X6-8 28.P2-4 S6.5
29.M8/6 P2-1 30.P9/5 P1.6
31.M6.7 P1-2 (hình)

Đen chiêu này không thỏa đáng vì pháo đã nhập sâu vào lòng địch không thể trở về phòng thủ nên đổi thành X8-3, P4-1, P1-2, C9.1, P2/5, C9.1, P2-3 tốt hơn cách đi thực chiến.
32.M7.8 X8-3
33.C9.1 X3/1 34.C9.1 P2/4
35.P4.6 Tg5-6 36.P4/2 X3.1
Không bằng đổi thành M7.6, P4-7, M6.4, P7-1, P2.5, T5.7, M4.6, P1-4, M6.8 đen còn có thể thủ vững.
37.P4/5 Tg6-5 38.X6-8 P2-1
39.X8-3 M7.6 40.P4-2 X3/1
41.X3-4…
Bình xe làm chậm thế công, có thể P2.7, C5.1, X3-4, X3-8, P2-1, S5/6 trắng ưu thế.
… M6/7 42.X4.2 M7.8
43.X4-1 P1-4 44.C1.1 M8.7
45.P2.8…
Nếu đổi thành P2.5, P4/1, P2.3, T7.9, X1-5 trắng ưu thế càng lớn.
… S5/6 46.X1-3 M7.9
47.T5/3 P4/1 48.X3/2 M9.8
Đến tận đây, bên đen mắt thấy mất quân tất bại, nên đó đẩy bàn nhận thua.
Nguồn : hieponly.com 
Xem thêm: 07 ván cờ tướng kinh điểm nhất mọi thời đại mà bạn nên biết

Bài viết liên quan