“Ngoại tinh nhân” Vương thiên Nhất siêu cường chiến đấu lực!

author
4 minutes, 3 seconds Read
“Ngoại tinh nhân” Vương thiên Nhất siêu cường chiến đấu lực! 19 trận 17 thắng! Đương kim kỳ đàn đệ nhất nhân.
Trường Giang sóng sau đè sóng trước! Cờ tướng Trung quốc qua từng thời đã nổi lên nhiều cao thủ bạt tụy siêu quần Dương quan Lân, Hồ vinh Hoa, Lý lai Quần, Lữ khâm, Hứa ngân Xuyên, Trịnh duy Đồng,… cùng Vương thiên Nhất mỗi vị đều có thời kì xưng hùng riêng mình.”Ngoại tinh nhân” hiện tại đã làm lu mờ tất cả kỳ thủ, chiến tích giai đoạn này đã nói lên tất cả.
So sánh với trong quá khứ 19 vòng, Vương thiên Nhất 17 thắng 2 hòa chiến tích, Hứa ngân Xuyên thì chỉ 9 thắng 10 hòa, Trịnh duy Đồng cũng chỉ thu được 12 thắng 4 hòa 1 thua, chênh lệch không thể bảo là không lớn! Chiến tích phi thường, thành tích như vậy không thẹn là kỳ đàn đệ nhất nhân!
Vòng 19, Vương đối “Tân Đông Bắc Hổ”Triệu Quốc Vinh là ván đấu đặc sắc. Khai cuộc Vương dùng xe đổi mã pháo trong khi cánh phải còn chưa xuất động, tạo nên tình thế bất lợi, trung cuộc kiên trì ứng phó, nắm lấy cơ hội lại khiến cho đối thủ một xe đổi đôi, do đó thay đổi cục diện, và tàn cục sắc bén công kích, nhanh hơn người một bước đoạt chiến thắng, thực sự là đặc sắc!

Phóng tác: Nguyễn Thanh Hiệp
1.T3.5 …
Mấy năm gần đây Vương Thiên Nhất thường xuyên sử dụng phi tượng cục
… P2-4 2.X9.1 M2.3
3.X9-6 S6.5 4.M8.9 X1-2
5.C9.1 X2.4 6.X6.3 X2-6
7.M9.8 C3.1 8.P2/1 P8.2
9.P2-7 M3.4 10.X6-2 M4.6
Tiến mã,hậu chiêu ám phục P4-8 đánh chết xe
11.P7-4 …
Bình pháo đánh xe, bức đối thủ lộ thủ đoạn
… M6.8
Đen thúc ngựa hãm xe, phe đỏ nếu tránh xe thì đen ưu lớn
12.X2/1 P4-8
13.X2.2 …
Một xe đổi pháo, mã.
… X6-8 14.M2.3 T7.5
15.M8.9 X8.4 16.P4.3 C7.1
17.P4-1 M8.9 …
Đỏ chủ yếu hoán vị pháo đồng thời buộc đen lên biên mã.
… 18.S4.5 C9.1
19.P1-6 M9.8 20.P6/1 C5.1
Nếu đi trước X9.3 thì có thể tốt hơn
21.P8.3 X9.3 22.M9/8 X8/1
23.P6/1 X9-5 24.M8/6 M8.7
Không bằng tiến trung tốt
25.M6.5 P8-7 26.X1-4 X8/4
27.C7.1 X5-6 28.X4-1 X8.4
29.M3/4 X8/4 30.C7.1 T5.3
31.M4.3 T3/5 32.M5/7 X8-7
Thất bại, vô tình trao cho đỏ có cơ hội đánh chết xe. Cảm giác giai đoạn này đen hỏi bảo thủ.
33.P8.1 X6-2
Nếu như đi X6.1, P6.4 vẫn là đánh chết xe.
34.M7.8 X7-2
Sau khi đổi quân lần 2, hầu như song phương quân bình tuy nhiên đỏ xe chưa xuất động.
35.X1-2 X2-7 36.X2.4 C7.1
37.T5.3 P7.3 38.M3/1 P7/1
39.X2-3 M7.8 40.M1.2 M8/9
41.X3/4 C9.1 42.M2.4 X7-8
43.M4.6 C9-8 44.T7.5 P7-5
45.X3.3 M9/8 46.C5.1 P5.3
47.S5.4 X8-5 48.M6/7 X5-4
49.P6.3 P5-2 50.P6-5 Tg5-6
51.X3-4 X4-6 52.P5-4 Tg6-5
53.M7.6 X6-4 54.C5.1 P2/3
55.M6/7 P2-6 56.X4.2 M8/7
57.X4/1 C8.1 58.M7.6 M7.9
59.S6.5 M9.7 60.C9.1 C8-7
61.C9-8 M7.8 62.M6.8 X4-3
63.Tg5-6 S5.4 64.C5-6 S4.5
65.X4-6 C7-6 66.C6.1 X3.6
67.Tg6.1 X3/1 68.Tg6/1 X3.1
69.Tg6.1 C6.1
Hơi nóng vội!
70.X6-2 X3/1
71.Tg6/1 X3/2 72.X2.5 S5/6
73.M8.6 Tg5-4 74.X2-4 Tg4.1
75.X4/1 Tg4/1 76.X4-5 X3.3
77.Tg6.1 X3/1 78.Tg6/1 X3.1
79.Tg6.1 X3/1 80.Tg6/1 X3/6
81.C8-7 …
Xe đen không còn nước đi, đỏ thắng thế
… C6-5 82.C7.1 C5.1
83.C7.1 M8.6 84.X5.1 Tg4.1
85.C7.1 Đỏ thắng.
Ngoại tinh nhân

Bài viết liên quan