Ngũ Dương Bôi

Nguồn gốc của Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân “Ngũ Dương Bôi”

author
3 minutes, 50 seconds Read
Nguồn gốc của Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân “Ngũ Dương Bôi”

Năm 1981, ba nhà tượng kỳ quán quân Dương Quan LânHồ Vinh HoaLiễu Đại Hoa quyết định tổ chức một cuộc thi cờ tướng mà chỉ những nhà quán quân toàn quốc được tham gia. Tên của cuộc thi là ” Ngũ Dương Bôi “.

Tại sao nó được gọi là “Ngũ Dương Bôi”? Theo truyền thuyết, Quảng Châu bị thiên tai liên miên, nhân dân cơ cực, bỗng nhiên trên biển Nam Hải vang lên tiếng đàn tranh tuyệt vời, sau đó năm vị thần xuất hiện, Các vị tiên đã phái những tiên dê bất tử miệng ngậm những bông lúa chất lượng cao đến cho người dân Quảng Châu, sau khi người dân gieo trồng, họ thu hoạch bội thu năm này qua năm khác, để cảm ơn những chú dê tiên, Quảng Châu được gọi là “Dương Thành”, và “Ngũ Dương Bôi” ra đời từ đây.

Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân thi đấu theo lời mời “Ngũ Dương Bôi” đã được tổ chức trong 29 kỳ từ năm 1981 đến năm 2009. Đây là một trong những sự kiện cờ tướng nổi tiếng nhất về mặt thương mại.

Trong số đó, Lữ Khâm đã giành được 11 chức vô địch, đứng đầu, Hứa Ngân Xuyên vô địch 7 lần và Hồ Vinh Hoa 6 lần.

Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân thi đấu theo lời mời “Ngũ Dương Bôi” ban đầu được tài trợ bởi doanh nhân yêu nước HongKong Hoắc Anh Đông và được đồng tài trợ bởi Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc và Tập đoàn tin tức Dương Thành Vãn Báo. nó đã dần trở thành cảnh khai mạc của cuộc thi cờ tưởng hàng năm, và địa điểm thi đấu được đặt tại Quảng Châu.

Sau đây là danh sách các nhà vô địch “Ngũ Dương Bôi” trước đây:

NGŨ DƯƠNG BÔI
DANH SÁCH CÁC KỲ – NĂM – QUÁN QUÂN
KỲ NĂM QUÁN QUÂN
Kỳ 1 Tháng 1 năm 1981 Liễu Đại Hoa
Kỳ 2 Tháng 12 năm 1981 Hồ Vinh Hoa
Kỳ 3 Tháng 1 năm 1983 Liễu Đại Hoa
Kỳ 4 Tháng 1 năm 1984 Lý Lai Quần
Kỳ 5 Tháng 1 năm 1985 Hồ Vinh Hoa
Kỳ 6 Tháng 1 năm 1986 Hồ Vinh Hoa
Kỳ 7 Tháng 12 năm 1986 Hồ Vinh Hoa
Kỳ 8 Tháng 1 năm 1988 Hồ Vinh Hoa
Kỳ 9 Tháng 1 năm 1989 Lữ Khâm
Kỳ 10 Tháng 1 năm 1990 Lữ Khâm
Kỳ 11 Tháng 1 năm 1991 Lữ Khâm
Kỳ 12 Tháng 1 năm 1992 Lữ Khâm
Kỳ 13 Tháng 12 năm 1992 Lữ Khâm
Kỳ 14 Tháng 12 năm 1993 Hứa Ngân Xuyên
Kỳ 15 Tháng 1 năm 1995 Hứa Ngân Xuyên
Kỳ 16 Tháng 12 năm 1995 Lữ Khâm
Kỳ 17 Tháng 12 năm 1996 Hồ Vinh Hoa
Kỳ 18 Tháng 1 năm 1998 Hứa Ngân Xuyên
Kỳ 19 Tháng 1 năm 1999 Triệu Quốc Vinh
Kỳ 20 Tháng 12 năm 1999 Lữ Khâm
Kỳ 21 Tháng 1 năm 2001 Lữ Khâm
Kỳ 22 Tháng 12 năm 2001 Lữ Khâm
Kỳ 23 Tháng 12 năm 2002 Hứa Ngân Xuyên
Kỳ 24 Tháng 12 năm 2003 Lữ Khâm
Kỳ 25 Tháng 1 năm 2005 Hứa Ngân Xuyên
Kỳ 26 Tháng 12 năm 2005 Hồng Trí
Kỳ 27 Tháng 12 năm 2006 Hứa Ngân Xuyên
Kỳ 28 Tháng 1 năm 2008 Hứa Ngân Xuyên
Kỳ 29 Tháng 2 năm 2009 Lữ Khâm

Bài viết liên quan