Qui tắc của người học cờ tướng

author
3 minutes, 34 seconds Read

Qui tắc của người học cờ tướng
Qui tắc của người học cờ tướng

Phẩm chất của người học cờ tướng

1. Tập an tĩnh: trước ván cờ, ngồi vững chắc, quân đi nhẹ, chớ thành tiếng

2. Tập lễ phép: trong ván cờ, cần lễ độ, đánh cờ xong, cất như cũ

3. Giữ quy tắc: quân đen trước, quân trắng sau, lần lượt đi, không thay đổi

4. Tập ung dung: chưa tới lượt, vẫn ngồi vững, đến lượt mình, ung dung bước.

5. Tập công bằng: người xem cờ, không can dự, người đánh cờ, tự mình chơi.

6. Tập không hoãn: nghĩ kĩ càng, mau quyết đoán, nếu ân hận, khó chơi cờ

7. Trọng dụng cụ: người yêu cờ, tất kính cờ, đồ chơi cờ, nên quý báu.

8. Tâm bình tĩnh: thắng không kiêu, bại không nản, mạnh không sợ, yếu không khinh.

Cải thiện thái độ

1. Tự tin: Có lòng tin, sẽ ung dung, không nhầm lẫn, dễ thành công.

2. Lạc quan: Thắng với bại, nên vui vẻ, có tiến bộ, nói lời hay.

3. Tập trung: Khi học hỏi, tâm nhãn đến, lúc đánh cờ, ngồi ngay ngắn.

4. Kiềm chế: Khi đắc ý, hình chẳng quên, khi nguy hiểm, tâm chẳng loạn.

5. Nỗ lực: Gặp cao thủ, chiến dũng cảm, có ý chí, không khó khăn.

6. Cầu tiến: Xưa ta yếu, nay đã mạnh, càng nỗ lực, mạnh thêm sáng.

7. Biết ơn: Ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ta tiến bộ, công mọi người.

8. Vui khoái: Ba người đi, tất có thầy, người có tốt, mới được vui.

9. Hợp tác: bàn cờ nhỏ, đất trời to, nhìn đại cục, hiểu tổng quát.

10. Nhã nhặn: ngồi thẳng thắn, tay đi nhẹ, có phong độ, người người khen.

Sửa tính cách

1. Ngay thẳng: nên kính cờ, giữ công bằng, học đạo cờ, được nhân phẩm.

2. Tự lập: đã chơi cờ, nên tự lập, chẳng nhờ người, được tính quý.

3. Rõ ràng: muốn thắng cờ, phải rõ ràng, nếu tập trung, sẽ thấy hết.

4. Chăm chỉ: cờ muốn tiến, phải chăm chỉ, luyện tập nhiều, được tiến bộ.

Sáng trí

1. Sức suy nghĩ: xem thời thế, luận thần cơ, cách nghĩ cờ, thật có ích

2. Sức nhớ dai: tập theo mẫu, bày hình cờ, cách nhớ cờ, dùng nhiều chỗ

3. Sức tưởng tượng: Gió gặp mây, rồng vờn hổ, hình của cờ, biến vô cùng

4. Biết Văn-Sử: xương Quan Công, nhà Tạ Công*, sử với cờ, vẫn liên quan

Rõ nghĩa

1. Liên tưởng: Đem cờ so, thông trăm nhà, hiểu ngàn người, rõ cổ kim.

2. Ý nghĩa chung: đem cờ giảng, có biện chứng, đạo rõ lẽ, lẽ rõ nghề

3. Cảnh giới: cảch giới cờ, tâm bình thường, sẽ nhẹ nhàng, bỏ thắng thua

4. Mục đích: chơi cờ để, hiểu xã hội, yêu nhân sinh, được tu dưỡng

Bài viết liên quan