Quy Bối Pháo chuyên đề – Bài 2

author
3 minutes, 27 seconds Read

Bài 2 – Sức tấn công vũ bão của QBP chuyển Ngoạ tâm Pháo

Quy Bối Pháo, một thế cờ giang hồ, cực kỳ hiếm thấy xuất hiện ở Việt Nam. Bởi người ta quan niệm nó thiên về phòng thủ thụ động. Đứng trước quan niệm đó, tui đã áp dụng thử nghiệm trận thức Quy Bối Pháo chuyển Ngoạ Tâm Pháo, cũng một trận thức đặc sệt giang hồ, quyết đấu sống còn với bên Tiên sử dụng Pháo Đầu Mã Đội. Kết quả thật bất ngờ, một bố cục phòng thủ lại có thể chơi đôi công một cách sòng phẳng với Pháo Đầu không hề kém cạnh. Thực tế ra sao, mới các bạn xem tui đã từng áp dụng thực chiến như sau:

Cuộc 1.3: Tiên tấn Pháo đánh Xa, Hậu cao Xa đuổi Pháo (2)

1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
5. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
6. Pháo 8 tiến 6, Pháo trước tấn 3
7. Mã 3 tấn 5, Pháo sau tấn 1
8. Pháo 8 thoái 1, Pháo trước tấn 2
9. Tượng 3 tấn 5, Xe 1 tấn 2

Hình 1.3:
Bài 2

Với việc khai triển trận hình Ngọa Tâm Pháo xong sớm ở nước thứ 5, bộc lộ yếu điểm Xe trái chưa kịp có vị trí tốt, Hậu di chuyển pháo lồng ngay trung lộ cố ý dẫn dụ Tiên tấn Pháo đánh Xe hoặc Mã với ý đồ phản kích triệt đi Pháo Đầu của Tiên. Và bởi do 2 Pháo đã mất liên kết, Tiên cũng không còn có thể tiếp tục bình Pháo vào giữa. Trong thực chiến tui rất thích áp dụng biến hoá này, bởi sẽ khiến Tiên không còn lực tấn công trung lộ. Như hình 1.3 Tiên có 2 cách ứng phó với thủ đoạn của Hậu như sau: Xe 9 bình 8, Pháo 8 bình 3

Biến 1: Xe 9 bình 8

10. Xe 9 bình 8, Xe 9 bình 2
11. Pháo 8 thoái 1, Xe 2 bình 6
12. Xe 8 tấn 5, …

Ở nước 12, Tiên còn có thể đi (1) Pháo 8 bình 5, (2) Xe 2 tấn 5, (3) Xe 2 tấn 6, (4) Mã 5 tấn 6, tất cả đều đã được trình bày ở cuộc 1.2.

12. … , Xe 1 bình 2
13. Xe 2 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
14. Xe 2 bình 3, Pháo 5 tấn 4
15. Mã 7 tấn 5, Xe 6 tấn 5
16. Mã 5 tấn 7, Mã 2 tấn 1
17. Sĩ 6 tấn 5, Xe 6 bình 3

Bên Hậu song Xe đã xuất, cũng đã triệt đi sức tấn công trung lộ của đối thủ, mưu kế thành công mỹ mãn, đủ khả năng để tiếp tục thi thố với Tiên đến tận tàn cuộc.

Biến 2: Pháo 8 bình 3

10. Pháo 8 bình 3, Pháo 5 tấn 4
11. Mã 7 tấn 5, Xe 1 bình 7
12. Xe 9 bình 8, Mã 2 tấn 3
13. Xe 8 tấn 7, Xe 9 bình 4
14. Mã 5 tấn 4, Xe 7 bình 6
15. Xe 2 tấn 5, Xe 4 tấn 3
16. Chốt 3 tấn 1, Tượng 7 tấn 9
17. Sĩ 6 tấn 5, Sĩ 4 tấn 5
18. Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1
19. Mã 4 thoái 3, Chốt 3 tấn 1
20. Xe 2 thoái 1, Xe 4 bình 5

Bài viết liên quan