Quy Bối Pháo chuyên đề – Bài 3

author
5 minutes, 36 seconds Read

Bài 3: Ngũ Lục Pháo đối Quy Bối Pháo

Ngũ Lục Pháo là một đòn thế cũng có rất nhiều người sử dụng. Bởi đặc tính ổn định, trong nhu có cương của nó. Hơn nữa Pháo lộ 6 trực tiếp nhòm ngó lộ 4, nơi xuất Xe của Hậu. Vậy thực chiến ra sao? Liệu Tiên có thực hiện được ý đồ của mình? Tui đã từng đụng độ rất nhiều cao thủ, quả thực rất khó chịu với con Pháo giác này.

Cuộc 6.1: Tiên Tả Chính Mã, Hậu chuyển Đơn Đề Mã

1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
4. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
5. Pháo 8 bình 6, Mã 2 tấn 1
6. Mã 8 tấn 7, Xe 1 bình 2

Hình 6.1:

Bài 3

Như hình 6.1, Tiên bay Pháo lộ 6 hình thành trận thức Ngũ Lục Pháo, với ý muốn dùng Pháo lộ 6 kiềm chế Hậu lên Tượng, cũng như bay Pháo đánh Tả Xe đối thủ. Tui trong thực chiến thay vì điều Pháo Thụt tìm vị trí tốt, lại cố tình trì hoãn, uyển chuyển tranh xuất Xe Phải trước. Đối phó lại, Tiên có thể dùng 4 hướng tấn công: Chốt 7 tấn 1, Xe 9 bình 8, Pháo 6 tấn 6, Chốt 3 tấn 1.

Biến 1: Chốt 7 tấn 1

7. Chốt 7 tấn 1, Pháo 2 bình 3
8. Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 3
9. Mã 7 tấn 6, Tượng 7 tấn 5
10. Xe 2 tấn 6, Sĩ 4 tấn 5
11. Xe 2 bình 3, Chốt 3 tấn 1
12. Chốt 7 tấn 1, Pháo sau tấn 3
13. Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 6
14. Mã 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5
15. Pháo 5 tấn 4, Pháo sau tấn 1
16. Pháo 5 thoái 2, Xe 2 tấn 7
18. Sĩ 6 tấn 5, Pháo trước bình 1
19. Tượng 7 tấn 9, Xe 2 thoái 3

Tiên dù cắm được Pháo giữa nhưng Xe trái chưa kịp xuất. Hậu lại tập trung đông đủ 4 quân, chực chờ phản công, tương đối ưu thế.

Biến 2: Xe 9 bình 8

7. Xe 9 bình 8, Pháo 8 bình 3
8. Chốt 7 tấn 1, Xe 9 bình 4
9. Sĩ 6 tấn 5, Pháo 3 tấn 4

Nếu Hậu đi Chốt 3 tấn 1 thì Tiên Chốt 7 tấn 1, Xe 4 tấn 5, Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 3, Tượng 7 tấn 5, Tượng 7 tấn 9, Pháo 3 bình 7, Xe 3 bình 4, Tượng 5 tấn 3, Xe 4 tấn 2, Pháo 7 thoái 1, Xe 4 bình 3, Tượng 3 thoái 5, Xe 8 tấn 4, trận hình bên Tiên linh hoạt.

10. Chốt 3 tấn 1, Xe 4 tấn 3
11. Tượng 7 tấn 9, Pháo 3 tấn 1
12. Mã 3 tấn 4, Xe 4 bình 6
13. Xe 8 tấn 4, Chốt 1 tấn 1
14. Pháo 5 bình 4, Mã 1 tấn 2
15. Xe 8 bình 7, Xe 6 bình 3
16. Xe 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1
17. Mã 4 tấn 6, Chốt 3 tấn 1
18. Tượng 7 tấn 9, Mã 2 tấn 4

Tiên bị uy hiếp cánh trái nặng nề. Hậu chiếm ưu.

Biến 3: Pháo 6 tấn 6

7. Pháo 6 tấn 6, Pháo 8 tấn 6

Hậu cố tình dụ Tiên tấn Pháo. Quả nhiên Tiên non cờ mắc bẫy ngay. Hậu chỉ một nước phản kích bay ngay con Pháo Thụt đã “nhất tiễn hạ song điêu”, thứ nhất uy hiếp vị trí Pháo Đầu của Tiên, thứ hai tạo thời cơ điều động được Tả Xe chiếm cứ lộ 4 yếu lược.

8. Xe 2 tấn 2, Xe 9 bình 4
9. Chốt 3 tấn 1, Xe 4 tấn 5
10. Pháo 5 bình 4, Xe 4 bình 3
11. Tượng 7 tấn 5, Pháo 2 bình 4
12. Xe 2 tấn 4, Mã 1 thoái 3
13. Sĩ 6 tấn 5, Xe 2 tấn 4
14. Xe 9 bình 6, Sĩ 4 tấn 5
15. Mã 3 tấn 4, Mã 3 tấn 5
16. Xe 6 tấn 5, Xe 2 bình 4
17. Mã 4 tấn 6, Xe 3 thoái 2
18. Mã 6 thoái 4, Xe 3 bình 2

Hàng phòng thủ bên Đen giờ đây gần như kiên cố, Tiên không tài nào tìm ra điểm yếu để công phá. Hậu chiếm ưu.

Biến 4: Chốt 3 tấn 1

7. Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 3
8. Sĩ 6 tấn 5 , Xe 9 bình 4
9. Mã 3 tấn 4, Pháo 2 bình 5
10. Mã 4 tấn 5, Xe 4 tấn 1
11. Mã 5 tấn 3, Pháo 5 tấn 5
12. Tượng 7 tấn 5, Xe 4 bình 7
13. Pháo 6 tấn 2, Xe 2 tấn 7
14. Xe 9 bình 7, Sĩ 6 tấn 5
15. Xe 2 tấn 5, Pháo 3 tấn 5
16. Xe 7 bình 6, …

Nếu Tiên đi Mã 7 thoái 6 thì Hậu Xe 2 thoái 1, Pháo 6 tấn 2, Tượng 3 tấn 5, Pháo 6 bình 1, Chốt 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Xe 7 tấn 2, Xe 2 bình 3, Tượng 5 tấn 7, Chốt 9 tấn 1, Pháo 3 bình 9, Pháo 1 bình 9, Tượng 7 tấn 5, Xe 7 tấn 4, Xe 2 bình 5, Mã 6 tấn 7, Mã Tiên lúc thoái lúc tiến, có cơ hội tạo ra đột phá về sau.

16. … , Chốt 7 tấn 1
17. Xe 2 bình 3, …

Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1 thì Hậu Tượng 3 tấn 5, Pháo 6 bình 9, Mã 1 thoái 2, Pháo 9 bình 3, Xe 7 tấn 2, Xe 2 bình 3, Tượng 5 tấn 7, Pháo 3 thoái 2, Pháo 3 bình 9, Hậu nhiều Chốt chiếm ưu, nhưng Tiên vẫn đủ khả năng phản kích về sau.

17. … , Xe 7 tấn 2
18. Chốt 3 tấn 1, Xe 2 bình 3
19. Pháo 6 bình 7, Xe 3 bình 2

Hậu nhiều quân hơn, chiếm ưu. Chiến thuật đẩy Chốt 3 kết hợp với điều động Pháo lộ 6 của Tiên đã thất bại thảm hại.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *