Quy Bối Pháo chuyên đề – Bài 6

author
5 minutes, 26 seconds Read

Bài 6: Sự già dơ của Quy Bối Pháo với những đòn ép hòa khi đối mặt với Ngũ Thất Pháo tấn binh 7

Ngũ Thất Pháo là một lối đánh công thủ vẹn toàn, chính vì vậy tui cũng phải biến chiêu để đáp ứng. Chủ yếu sử dụng những đường cờ chắc chắn, khiến quân hai bên đan quện vào nhau, từng chút chiếm lấy ưu thế nhỏ nhặt rồi kết thúc trận đấu khi đối thủ đã mỏi mệt ở Tàn cuộc.

Quy Bối Pháo là một ngòn đòn cổ xưa mới được tui khai quật lại những năm gần đây, nhận thấy sức thủ rất tốt trong những nước cờ được xem là chông chênh dễ vỡ, nay phân tích cho các bạn xem ưu lẫn khuyết.

Cuộc 7.3: Tiên tấn Chốt 7, Hậu Pháo Thụt bình 3

1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
4. Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 3
5. Sĩ 6 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
6. Xe 2 tấn 4 , Mã 2 tấn 3
7. Mã 8 tấn 9, …

Nếu tại đây Tiên tranh đi Xe 2 bình 6 chặn đường ra của Xe đối thủ thì Hậu Tượng 3 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 6 bình 3, Xe 9 tấn 1 bảo vệ Mã, Tiên tổn thất một nước đi so với trực tiếp đi Chốt 3 tấn 1, còn Hậu lợi được một nước lên Tượng.

7. … , Xe 9 bình 4
8. Pháo 8 bình 7, Xe 1 tấn 2

Hình:

Bài 6

Trận hình Ngũ Thất Pháo của Tiên đến đây đã thành. Pháo đường 7 của Tiên và Pháo Thụt bên Hậu đang gằm ghè nhìn nhau. Lúc này như hình 7.3, Tiên có thể tiếp tục tấn công theo 2 đối sách: Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1

Biến 1: Chốt 7 tấn 1

9. Chốt 7 tấn 1, Mã 3 thoái 5
10. Pháo 7 tấn 4, …

Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1 thì Chốt 7 tấn 1 (Nếu Hậu sai lầm đi Xe 4 tấn 4 thì Chốt 3 tấn 1, Tiên bắt đầu tấn công mạnh mẽ), Xe 2 bình 3, Chốt 3 tấn 1, Pháo 7 tấn 6, Xe 4 bình 3, Pháo 5 bình 7, Pháo 2 bình 3, ngang thế.

10. … , Pháo 3 tấn 3
11. Xe 9 bình 8, Xe 4 tấn 2
12. Xe 8 tấn 6, Tượng 3 tấn 5
13. Chốt 3 tấn 1, Pháo 2 bình 4

Nếu Hậu đi Chốt 7 tấn 1 thì Tiên Xe 2 bình 3, Pháo 3 bình 6, Xe 3 bình 2, Pháo 2 bình 4, Chốt 9 tấn 1, Chốt 1 tấn 1, Mã 3 tấn 2, Pháo 6 bình 5, Pháo 5 bình 3, Pháo 5 bình 7, Tượng 3 tấn 1, Xe 1 bình 3, Mã 9 tấn 8, Chốt 1 tấn 1, Pháo 3 bình 7, Xe 3 bình 1, trận hình rất phức tạp.

14. Chốt 3 tấn 1, Pháo 3 tấn 3
15. Sĩ 5 tấn 4, …

Nếu Tiên vội đi Mã 3 tấn 4 thì Xe 1 bình 3, Chốt 3 tấn 1, Xe 3 tấn 1, Xe 8 bình 7, Xe 4 bình 3, Chốt 3 tấn 1, Mã 5 tấn 7, Mã 4 tấn 2, Mã 7 tấn 8, Xe 2 tấn 1, Pháo 3 thoái 3, Tiên vẫn còn một Mã nằm ở tuyến sau chưa kịp tham gia trận chiến, Hâu có ưu thế chút ít.

15. … , Xe 1 bình 3
16. Xe 2 bình 7, Pháo 3 thoái 4
17. Chốt 3 tấn 1, Mã 7 thoái 8
18. Chốt 9 tấn 1, Mã 5 thoái 3
19. Sĩ 4 thoái 5, Sĩ 6 tấn 5
20. Mã 3 tấn 4, Mã 8 tấn 9
21. Pháo 5 bình 2, Chốt 5 tấn 1

Bên Hậu tuy bị kìm chế nhưng bên Tiên cũng tự kìm chế mình. Song phương tiến nhập trung cuộc với hình cờ cực kỳ phức tạp. Tuy vậy, với một Chốt đã qua được sông, về cơ bản là Tiên khai cuộc thành công.

Biến 2: Chốt 5 tấn 1

9. Chốt 5 tấn 1, …

Nếu Tiên sai lầm đi Xe 9 tấn 1 tìm đường thoát cho cánh trái bị vây hãm thì Hậu lập tức Pháo 2 tấn 7, Sĩ 6 thoái 5, Xe 4 tấn 8, Tướng 5 tấn 1, Xe 4 bình 3, Xe 9 bình 8, Pháo 2 bình 6, Xe 8 bình 7, Xe 3 bình 1, Tiên bại thế.

Còn nếu Tiên đi Xe 9 bình 8 thì Hậu Pháo 3 bình 2, Xe 8 bình 9, Xe 4 tấn 3, Mã 9 tấn 7, Xe 4 tấn 2, Mã 7 thoái 9, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 bình 4, Pháo trước tấn 2, Chốt 9 tấn 1, Mã 7 tấn 8, Xe 4 bình 2, Pháo sau bình 8, Xe 2 bình 4, Pháo 8 bình 2, hai bên còn giằng co lâu dài về sau.

9. … , Xe 4 tấn 4
10. Pháo 5 tấn 1, Chốt 1 tấn 1
11. Chốt 7 tấn 1, Mã 3 thoái 5
12. Chốt 9 tấn 1, Pháo 2 tấn 5
13. Pháo 5 thoái 1, Pháo 2 bình 5
14. Tượng 3 tấn 5, Pháo 3 tấn 3
15. Mã 9 tấn 7, Xe 1 bình 2
16. Mã 7 tấn 8, Mã 5 tấn 6
17. Pháo 7 tấn 1, Xe 4 bình 5
18. Xe 2 tấn 2, Mã 6 tấn 8

Tiên ứng phó hết sức khó khăn. Dự định mở Chốt đầu tấn công đường giữa hoàn toàn bị phá sản, Tiên giờ co cụm phòng thủ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Warning: fopen(cache/articles/ecec1606abd7c1640b893321b9f9fb39.cache): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 65

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 66

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 67