Rút kinh nghiệm 1: Không muốn xáo trộn đội hình

author
3 minutes, 21 seconds Read

Rút kinh nghiệm 1: Không muốn xáo trộn đội hình, thoát khỏi sự kiềm chế và chuẩn bị đánh đổi, chữa lợn lành thành lợn què và bỏ lỡ cơ hội

Ví dụ trong hình được chọn từ trận chiến thực tế và Đen đi trước:

Rút kinh nghiệm 1

1. . . . . . . Mã 7 tiến 6.

Đen tiên thủ nhập mã gọi sát, mà không trao đổi quân, đó là một nước đi tích cực.

2. Pháo ngũ bình tam, mã 3 tiến 5.

Bên đỏ không bay tượng biên giải sát, làm rối loạn đội hình nên đã hiến pháo lộ ba, sẵn sàng trao đổi, nhưng chữa lợn lành thành lợn què. Hoặc nên đi tượng tam tiến nhất, mã 3 tiến 5, xa tứ thối nhị, mã 5 tiến 4, mã ngũ tiến thất, mã 4 tiến 3, xa bát tiến nhất, xa 2 tiến 8, xa tứ bình bát, xa 8 tiến 6, pháo cửu tiến tứ, sĩ 5 thối 4, cục thế tương đương. Đen lầm tưởng chỉ có ăn mã một nước là ổn thỏa, thực sự đã bỏ lỡ cơ hội! Nên pháo 7 tiến 6, mã ngũ tiến thất, pháo 2 bình 4! Đen phục pháo 7 bình 5 sát trứ, Đỏ bát lộ xa tất bị mất, Đen thắng thế.

3. Pháo tam tiến lục, mã 6 thối 8.

4. Pháo cửu bình tam, mã 8 tiến 9..

Đen nhập mã đáy là phòng đỏ xa tứ bình nhị tranh tiên. đồng thời ngụ ý mã 9 thoái 7 uy hiếp. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra không bằng tốt 7 tiến 1, Đỏ như xa tứ bình nhị, mã 8 tiến 9! Xa nhị thối tam, tốt 7 tiến 1, xa nhị bình nhất, mã ngũ tiến thất, xa 8 bình 7, Đen tốt cờ.

5. Mã ngũ tiến thất, pháo 2 bình 8..

Đen bình pháo là một nước đi được định trước, chuẩn bị thoát khỏi tình huống vô căn xe pháo.

6. Sĩ lục tiến ngũ, mã 9 thối 7.

Đỏ bổ sĩ cũng có vẻ quá cầu ổn, nếu táo bạo, xa bát tiến cửu, mã 9 thối 7, xa tứ thối nhị, pháo 8 bình 6, hậu pháo bình ngũ, mã 5 thối 7, soái ngũ tiến nhất, đỏ ưu thế. Đen tắc xa 2 tiến 9, mã thất thối bát, tốt 7 tiến 1, đen tiên cơ.

7. Soái ngũ bình lục, xa 2 tiến 9.

8. Mã thất thối bát, sĩ 5 thối 4.

9. Xa tứ tiến tam, mã 5 tiến 4.

10. Xa tứ bình lục, xa 8 tiến 5.

11. Hậu pháo bình bát, mã 4 tiến 6.

Đỏ lần thứ hai bình pháo nắm giữ ưu thế, bên đen khó chơi.

12. Xa lục tiến tam, tương 5 tiến 1.

13. Xa lục thối nhất, tương 5 thối 1.

14. Tượng thất tiến ngũ, pháo 8 tiến 1.

15. Pháo bát tiến nhị, xa 8 tiến 2.

Đen tiến xe nhanh chóng bại cục, có thể xa 8 thối 2 không dẫn đến thất bại nhanh chóng.

16. Binh thất tiến nhất, đến đây đen chủ động chịu thua.

Bài viết liên quan