Cát Thị truyền thông vòng 3

Cát Thị truyền thông vòng 3 NAM BẮC ĐỐI KHANG. Lần 7 . Năm 2023 ĐỐI KHÁNG VÒNG 3 Ngày 29 /7/2023 TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ Đ V3 BẮC PHƯƠNG ĐỘI 0 VS 0 NAM PHƯƠNG ĐỘI 1 Bắc Phương Tưởng Xuyên 0 VS 2 Tôn Dũng Chinh Nam […]

Vòng 2 Cát thị truyền thông

NAM BẮC ĐỐI KHANG. Lần 7 . Năm 2023 ĐỐI KHÁNG VÒNG 2 Ngày 28 /7/2023 TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ Đ 1 NAM PHƯƠNG ĐỘI 2 VS 1 BẮC PHƯƠNG ĐỘI 1 Nam Phương Triệu Hâm Hâm 2 VS 0 Tưởng Xuyên Bắc Phương 2 Bắc Phương Uông Dương […]