Những “tổng kết” khi chơi cờ

Những “tổng kết” khi chơi cờ Trong cờ tướng, có rất nhiều câu nói đúc rút những kinh nghiệm trong khi đánh, giống như những “thành ngữ”, “danh ngôn” vậy. Tam tử quy biên: hình như ý nói ba quân Xe Pháo Mã dồn vào một bên cánh của đối phương thì rất mạnh; Đánh […]