“Tứ tỉnh kỳ vương” Đổng Văn Uyên: Kỳ nghệ cờ tướng cao nhưng phẩm hạnh thấp

Mượn mặt trái của kỳ thủ để tự cảnh giác bản thân: “Tứ tỉnh kỳ vương” Đổng Văn Uyên – Kỳ nghệ thật cao nhưng phẩm hạnh thấp Tác giả:Từ Thanh Tường “…Trăng Tây Hồ tròn rồi khuyết , liễu Tây Hồ vàng rồi lại xanh, nhưng ông già Đổng Văn Uyên của Hàng Châu […]