Quy Bối Pháo chuyên đề – Bài 5

Bài 5: Tiên cấp tấn trung binh, Hậu chuyển Liệt Pháo Bài này trình bày khai cuộc Quy Bối Pháo chuyển Liệt Pháo quyết sống mái với bên Tiên cấp tấn trung binh hoãn khai Xa. Với việc Tiên tiến Chốt Đầu từ rất sớm khiến Hậu chỉ còn 2 phương án, một là nghênh […]