Quy trình học tập cờ tướng dành cho người mới bắt đầu

Quy trình học tập cờ tướng dành cho người mới bắt đầu (trích dịch từ sách “Người mới học – đường vào cờ tướng” tác giả Đặc cấp đại sư Lưu Điện Trung) Bản gốc tiếng TQ, quytrinhhoccotuong.doc Bản dịch, quytrinhhoccotuong.pdf Môn cờ tướng là môn có khá nhiều biến hóa hàm chứa, muốn học […]

Qui tắc của người học cờ tướng

Phẩm chất của người học cờ tướng 1. Tập an tĩnh: trước ván cờ, ngồi vững chắc, quân đi nhẹ, chớ thành tiếng 2. Tập lễ phép: trong ván cờ, cần lễ độ, đánh cờ xong, cất như cũ 3. Giữ quy tắc: quân đen trước, quân trắng sau, lần lượt đi, không thay đổi […]