Khai cục lãnh môn

QUÁ CUNG LIỄM PHÁO TRẬN (P2-7 vs P8-3) – Trong cờ tướng có 1 kiểu xuất quân gọi là lãnh môn. Khai cục lãnh môn thông thường có một vài đặc điểm dễ thấy là hiếm khi gặp, trông rất lạ mắt, các quân chủ lực hay được bố trí ở những vị trí ít […]

Khai Cuộc chính trận

Khai cuộc chính trận nhìn chung có hai kiểu: I-Khai cuộc Pháo đầu(dương khai) Pháo đầu chống thuận pháo Pháo đầu chống nghịch pháo(liệt pháo) Pháo đầu chống bán đồ nghịch pháo Pháo đầu chống Bình phong Mã(M8.7-M2.3) Pháo đầu chống Tam bộ hổ Pháo đầu chống Uyên ương Pháo pháo đầu chống Qui bối […]