Sóng dậy ở tuyển cờ tướng

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đang manh nha thành hình – trên cơ sở tách ra từ Liên đoàn Cờ Việt Nam – nhưng hàng loạt vấn đề nổi cộm đã và đang chờ tổ chức này phán xử Trên Facebook cá nhân, kỳ thủ Lại Lý Huynh vừa đăng một đoạn than phiền […]