Uông Dương vs Đường Đan : Giải cờ tướng Nam Nữ quán quân Trung Quốc đối kháng tranh cúp Ngân Xuyên Bôi 2019

Giải cờ tướng Nam Nữ quán quân Trung Quốc đối kháng tranh cúp “Ngân Xuyên Bôi 2019” 1.Đơn vị tổ chức: – Tổng cục TDTT Trung Quốc – Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc 2.Thời gian và địa điểm thi đấu: Giải thi đấu từ ngày 17-19/01/2019 tại TP Ngân Xuyên thuộc khu tự trị […]