Quy Bối Pháo chuyên đề – Bài 3

Bài 3: Ngũ Lục Pháo đối Quy Bối Pháo Ngũ Lục Pháo là một đòn thế cũng có rất nhiều người sử dụng. Bởi đặc tính ổn định, trong nhu có cương của nó. Hơn nữa Pháo lộ 6 trực tiếp nhòm ngó lộ 4, nơi xuất Xe của Hậu. Vậy thực chiến ra sao? […]