Bình phong mã phá pháo đầu đi hậu

Thế trận đối lại pháo đầu được các danh thủ và đánh nhiều nhất vẫn là thế trận bình phong mã, nó công thủ toàn diện khiến bên đi tiên chỉ cần một sai lầm nhỏ lập tức bị phản tiên và dẫn đến thua cuộc + Thủ thì như thái cực quyền của TRƯƠNG […]

Pháo đầu tốt 7 quá hà xe vs bình phong mã

Đây là thế trận có từ rất lâu đời được các danh thủ nghiên cứu và đánh có hàng trăm nghìn biến. Người đi tiên khai cuộc với thế trận pháo đầu (trung pháo) đấm tốt 7 tiến xe quá hà , người đi hậu đỡ bằng thế trận bình phong mã. Nếu không thuộc khai cuộc và các […]