Tứ giá Mã Xa – giang hồ kỳ nghệ

Cotuong.vn Phật Sơn kỳ vương Thái Hữu Quảng Mãnh hổ liên thành Lê Đức Chí Ngạc Châu sư trưởng Lưu Tông Trạch Tây Bình kiếm khách Diêu Hồng Tân  Đó là biệt hiệu của bốn tay cờ độ khét tiếng  trong giới cờ nghiệp dư Trung Quốc. Tung hoành trên  giang hồ , Kỳ đàn nể […]