Thế cờ Tướng “Co Vi 19”

Thế cờ Tướng này nhằm tôn vinh và tri ân các Chiến Sỹ Áo Trắng và nhân dân Việt Nam đang ngày đêm kiên cường chống “Giặc COVID 19”. Thế cờ có tên là: “CO VI 19”. Bên Đen có 13 quân cờ (Tướng, 2 Sỹ, 1 Tượng, 2 Xe, 2 Pháo, 2 Mã và […]

Bỏ tướng cô lập ra trận, nếu cầm quân đỏ bạn ra đòn thế nào để không thua trong ván cờ này?

Quân đỏ ra trận tấn công tướng đen nhưng tướng nhà đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”… Nếu bạn cầm quân đỏ thì di chuyển như thế nào để không thua trong ván cờ này? Nếu bạn đang cầm quân đỏ, mà tướng đang ở thế bị động như thế này, thì bạn […]