Khai cuộc Thuận Pháo đi tiên trực xe

Giới thiệu khai cuộc Thuận Pháo Thuận pháo (Trung quốc gọi là 順手炮), là một thế trận khai cuộc trong cờ tướng, khi bên đi tiên (đi trước) vào pháo đầu, và bên đi hậu (đi sau) cũng vào pháo đầu cùng cánh với bên đi tiên nên được gọi là thuận pháo. Đa số những […]