Truyện cười về Cờ Tướng

Truyện cười về cờ tướng thứ nhất: Có 2 anh bạn mê cờ suốt ngày ra quán chơi. Vì chơi cờ quên ăn quên uống nên một anh lâm bệnh đột tử. Đêm nọ về báo mộng bạn. Bạn hỏi:- Ở dưới đó thế nào có vui không? – Tui có tin vui & tin buồn. […]