Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Tác Giả:

Hiệp Xả Đản

Trạng Thái:

Đang cập nhật

Lượt Xem:

69

Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Đánh giá: 10/10 từ 1210 lượt

GIỚI THIỆU

Đinh! Hồng bao mở ra thành công! Thu hoạch được một thanh thần khí!

Đinh! Thu hoạch được một lần rút thưởng, bắt đầu rút thưởng!

Tây Môn Hạo, mang theo hệ thống hồng bao xuyên qua đến Thiên Kình đại lục, trở thành Đại hoàng tử Khánh quốc, bắt đầu bật hack con đường hoàng quyền!

Công pháp, phù lục, đan dược, thần tiên? Yêu quái? Tất cả đều đợi trẫm tới lấy!

Vương gia? Công chúa? Quân vương? Môn phái? Tất cả thần phục ở dưới chân trẫm!

Trẫm là hoàng đế mạnh nhất, hồng bao hoàng đế!

Hạo gia mở hồng bao bật hack! Chinh phục Thiên Kình đại lục đặt tại dưới chân! Liền hỏi một câu: Còn có ai?!!!

Cảnh giới: Thoát thai, Ngưng Khí, Đoán Thần, Luyện Hồn, Quy Nhất, Hóa Hư, Khai Vân, Trúc Tinh, Độ Kiếp…

Danh sách chương

 Truyện Cùng Tác Giả

 Bình Luận