Tổng hợp video live phân tích và bình luận Giáp Cấp Liên Tái 2019

author
0 minutes, 22 seconds Read

全国象棋团体赛 (Toàn quốc tượng kì đoàn thể tái) với 象甲联赛 (Tượng giáp liên tái) Dù cả hai đều là đồng đội. Toàn quốc tượng kì đoàn thể tái Thi đấu từ 1960. Còn Tượng giáp liên tái vào năm 2003

Mục lục bài viết

Video live vòng 11

Vòng 12

Bài viết liên quan