Ván Cờ Tàn Xe Pháo Mã Phối Hợp Uyển Chuyển Của Tay Cao Thủ Tào Nham Lỗi

author
0 minutes, 34 seconds Read

Ván Cờ Tàn Xe Pháo Mã Phối Hợp Uyển Chuyển Của Tay Cao Thủ Tào Nham Lỗi.

Trong ván đấu này danh thủ số 1 kỳ đàn Trung Hoa ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ số 1 Macau Tào Nham Lỗi là người cầm quân đen đi sau.

Mời các bạn cùng theo dõi.

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan