Ván Cờ Tướng Đỉnh Cao Trịnh Duy Đồng Hạ Sát Cao Thủ Số 1 Vương Thiên Nhất

author
0 minutes, 45 seconds Read

Cờ Tướng Đỉnh Cao Trịnh Duy Đồng Hạ Sát Cao Thủ Số 1 Vương Thiên Nhất Đây là ván đấu thứ 3 trong vòng bán kết 2 diễn ra giữa 2 kỳ thủ Trịnh Duy Đồng và Vương Thiên Nhất. Trong 2 ván cờ chớp đầu tiên cả 2 đều có kết quả hòa và đây là ván đấu thứ 3 danh thủ Trịnh Duy Đồng là người cầm quân đỏ được quyền đi trước có thời gian 6 phút và danh thủ Vương Thiên Nhất là người cầm quân đen đi sau có thời gian là 4 phút hòa cờ hậu thắng. Sau đây là diễn biến của ván đấu.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan