Ván Cờ tướng ma kỳ Dương Quan Lân Tiên Thắng Từ Thiên Hồng

author
1 minute, 11 seconds Read

Ván Cờ tướng ma kỳ Dương Quan Lân Tiên Thắng Từ Thiên Hồng THUẬN PHÁO TRỰC XE ĐỐI HOÀNH XE Từ ngày 5 đến ngày 30/11/1983 đã tiến hành thi đấu giải cá nhân toàn Trung Quốc, kết quả nhà “Quán quân 10 lần liên tiếp” Hồ Vinh Hoa, đã khôi phục được vị trí, với kỷ lục thắng 8, hòa 5, lại một lần nữa đoạt danh hiệu Quán quân. Lão Quán quân Dương Quang Lân thành tích cũng không kém đứng thứ 10. Ván đấu này ở vòng 3 Dương đấu với ngôi sao đang mọc Từ Thiên Hồng (đứng thứ 14 và đến năm 1989 đoạt chức Quán quân). Ván đấu này hai bên Khai Cục đều đấu Thuận Pháo, rất có ý mới. Trong tàn cục, Dương lão vận dụng chính xác chiến thuật, bằng tài nghệ tinh thâm đổi quân lợi Tốt cuối cùng giành thắng lợi.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan