Ván Đấu Giữa 2 Danh Thủ Ma Kỳ Dương Quan Lân Vs Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa

author
0 minutes, 31 seconds Read

Ván Đấu Giữa 2 Danh Thủ Ma Kỳ Dương Quan Lân Vs Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa Trong ván đấu này danh thủ Dương Quan Lân là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Liễu Đại Hoa là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra tại giải cờ tướng: 2nd Wu Yang Cup tournament Sau đây là diễn biến của ván đấu.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan