Vòng 1 – Thượng Hải Bôi mở rộng 2023

author
1 minute, 38 seconds Read
VÒNG 1

 

THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 1 NAM
TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI
BẢNG 1
11 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 1 – 1 Lý Hàn Lâm Sơn Đông
12 Thượng Hải Tạ Tĩnh 2 – 0 Triệu Vĩ Thượng Hải
13 Bắc Kinh Vương Vũ Bác 2 – 0 Hoa Thần Hạo Thượng Hải
BẢNG 2
21 Tứ Xuyên Triệu Phàn Vĩ 1 – 1 Thôi Cách Hắc Long Giang
22 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 2 – 0 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên
23 Giang Tô Từ Siêu 2 – 0 Thân Bằng Hà Bắc
BẢNG 3
31 Tứ Xuyên Lý Thiểu Canh 2 – 0 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang
32 Tứ Xuyên Mạnh Thần 0 – 2 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông
33 Hồ Bắc Triệu Kim Thành 1 – 1 Trình Minh Giang Tô
BẢNG 4
41 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 2 – 0 Miêu Lợi Minh Hạ Môn
42 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 1 – 1 Vương Khuếch Cát Lâm
43 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ 1 – 1 Lục Vĩ Thao Hà Bắc

 

THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 1 NỮ
TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI
BẢNG 1
11 Chiết Giang Đường Tư Nam 2 – 0 Lý Thấm Giang Tô
12 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 1 – 1 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên
BẢNG 2
21 Bắc Kinh Lưu Hoan 0 – 2 Triệu Quan Phương Vân Nam
22 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 2 – 0 Đổng Gia Kỳ. Thượng Hải

Bài viết liên quan