Vòng 2 nam – Thượng Hải Bôi mở rộng 2023

author
1 minute, 10 seconds Read
VÒNG 2 NAM

 

THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 2 NAM
TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI
BẢNG 1
11 Sơn Đông Lý Hàn Lâm VS Hoa Thần Hạo Thượng Hải
12 Thượng Hải Triệu Vĩ VS Vương Vũ Bác Bắc Kinh
13 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh VS Tạ Tĩnh Thượng Hải
BẢNG 2
21 Hắc Long Giang Thôi Cách VS Thân Bằng Hà Bắc
22 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương VS Từ Siêu Giang Tô
23 Tứ Xuyên Triệu Phàn Vĩ VS Vũ Tuấn Cường Hà Nam
BẢNG 3
31 Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh VS Trình Minh Giang Tô
32 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa VS Triệu Kim Thành Hồ Bắc
33 Tứ Xuyên Lý Thiểu Canh VS Mạnh Thần Tứ Xuyên
BẢNG 4
41 Hạ Môn Miêu Lợi Minh VS Lục Vĩ Thao Hà Bắc
42 Cát Lâm Vương Khuếch VS Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc
43 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi VS Tưởng Xuyên Bắc Kinh

Bài viết liên quan