Vòng 2 nữ: Thượng Hải Bôi mở rộng 2023

author
0 minutes, 56 seconds Read
VÒNG 2 NŨ

 

THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 2 NỮ
TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
BẢNG 1
11 Giang Tô Lý Thấm 2 – 0 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên XEM CỜ
12 Chiết Giang Đường Tư Nam 1 – 1 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông XEM CỜ
BẢNG 2
21 Vân Nam Triệu Quan Phương 1 – 1 Đổng Gia Kỳ. Thượng Hải XEM CỜ
22 Bắc Kinh Lưu Hoan 1 – 1 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu XEM CỜ

 

THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 2 NAM
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
BẢNG 1
1 Đường Tư Nam Chiết Giang 3 3 1 0 0 0 2 1 1 0
2 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 2 2 0 0 0 1 2 0 2 0
3 Lý Thấm Giang Tô 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1
4 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1
BẢNG 2
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
1 Triệu Quan Phương Vân Nam 3 1.5 1 0 0 1 2 1 1 0
1 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 3 1.5 1 0 0 1 2 1 1 0
3 Đổng Gia Kỳ. Thượng Hải 1 1.5 0 0 0 2 2 0 1 1
4 Lưu Hoan Bắc Kinh 1 1.5 0 0 0 0 2 0 1 1

Bài viết liên quan