Vòng 3 nam: Thượng Hải Bôi mở rộng 2023

author
2 minutes, 21 seconds Read
VÒNG 3 NAM

 

THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 3 NAM
TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
BẢNG 1
11 Thượng Hải Tạ Tĩnh 2 – 0 Lý Hàn Lâm Sơn Đông XEM CỜ
12 Bắc Kinh Vương Vũ Bác 1 – 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải XEM CỜ
13 Thượng Hải Hoa Thần Hạo 1 – 1 Triệu Vĩ Thượng Hải XEM CỜ
BẢNG 2
21 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 1 – 1 Thôi Cách Hắc Long Giang XEM CỜ
22 Giang Tô Từ Siêu 1 – 1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên XEM CỜ
23 Hà Bắc Thân Bằng 1 – 1 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên XEM CỜ
BẢNG 3
31 Tứ Xuyên Mạnh Thần 1 – 1 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang XEM CỜ
32 Hồ Bắc Triệu Kim Thành 0 – 2 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên XEM CỜ
33 Giang Tô Trình Minh 1 – 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông XEM CỜ
BẢNG 4
41 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 2 – 0 Miêu Lợi Minh Hạ Môn XEM CỜ
42 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ 1 – 1 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc XEM CỜ
43 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 1 – 1 Vương Khuếch Cát Lâm XEM CỜ

 

THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 3 NAM
BẢNG 1
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
1 Tạ Tĩnh Thượng Hải 6 6 3 0 0 1 3 3 0 0
2 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 4 4 1 0 0 1 3 1 2 0
3 Triệu Vĩ Thượng Hải 2 3 0 0 0 2 3 0 2 1
4 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 2 3 0 0 0 1 3 0 2 1
5 Hoa Thần Hạo Thượng Hải 2 2 0 1 0 2 3 0 2 1
5 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 2 2 0 1 0 2 3 0 2 1
BẢNG 2
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 4 6.5 1 0 0 1 3 1 2 0
2 Thôi Cách Hắc Long Giang 4 4.5 1 0 0 2 3 1 2 0
3 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 3 5.5 0 0 0 1 3 0 3 0
4 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 3 3.5 1 0 0 2 3 1 1 1
5 Từ Siêu Giang Tô 3 2.5 1 0 0 1 3 1 1 1
6 Thân Bằng Hà Bắc 1 1.5 0 0 0 2 3 0 1 2
BẢNG 3
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
1 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên 6 6 3 0 0 1 3 3 0 0
2 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 3 4.5 1 0 0 1 3 1 1 1
3 Trình Minh Giang Tô 3 4 0 0 0 2 3 0 3 0
4 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 3 2.5 1 0 0 2 3 1 1 1
5 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 2 2 0 0 0 2 3 0 2 1
6 Mạnh Thần Tứ Xuyên 1 1 0 0 0 1 3 0 1 2
BẢNG 4
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
1 Vương Khuếch Cát Lâm 4 6 1 0 0 2 3 1 2 0
2 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 4 4 1 0 0 1 3 1 2 0
3 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 4 3 1 0 0 2 3 1 2 0
4 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 4 3 1 0 0 1 3 1 2 0
5 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 2 4 0 0 0 1 3 0 2 1
6 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3

Bài viết liên quan