Vương Trịnh Đại Chiến Tàn Cuộc Xe Mã Khuyết Tượng vs Xe Song Tượng

author
0 minutes, 28 seconds Read

Vương Trịnh Đại Chiến Tàn Cuộc Xe Mã Khuyết Tượng vs Xe Song Tượng.

Trong ván đấu này danh thủ Trịnh Duy Đồng là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Vương Thiên Nhất là người cầm quân đen đi sau.

Mời các bạn cùng theo dõi.

https://www.youtube.com/watch?v=Z78dgevC1i8

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan